Shadow

Stichting Kasteel van Valkenburg geregistreerd museum

Stichting Kasteel van Valkenburg heeft officieel de status van museum gekregen door registratie in het Museumregister.

Valkenburg overzichtsfoto©Valkenburg

Museumregister

Vanaf 28 september 2017 staat de stichting ingeschreven. Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Museumkaart

De Museumkaart wordt nog niet geaccepteerd bij de Kasteelruïne en de Fluweelengrot, omdat Stichting Kasteel van Valkenburg nog geen lid is van de Museumvereniging. Volgend jaar wordt door de Museumvereniging bekeken of een lidmaatschap bij de vereniging voor de stichting mogelijk is, waardoor de bezoekers die in het bezit zijn van een Museumkaart gratis de Fluweelengrot en Kasteelruïne kunnen bezoeken.

Stichting Kasteel van Valkenburg

Stichting Kasteel van Valkenburg bestaat sinds 1924 en heeft als oogmerk de Fluweelengrot en de Kasteelruïne van Valkenburg voor het nageslacht te behouden in de staat waarin het nu verkeert en beide monumenten veilig en toegankelijk te houden. Een niet eenvoudige taak, enerzijds omdat het voormalige Kasteel van Valkenburg is opgetrokken uit mergel, wat restauratiewerken haast onbetaalbaar maakt. Anderzijds omdat de Fluweelengrot veel onderhoud vergt om de veiligheid te waarborgen. Beide locaties zijn bij voorkeur als geheel, maar ook los van elkaar, het hele jaar te bezoeken. De revenuen van alle activiteiten komen geheel ten goede aan de instandhouding van dit culturele erfgoed.

Kasteelruïne & Fluweelengrot
Daalhemerweg 27
6301 BJ Valkenburg aan de Geul
kasteelruinevalkenburg.nl/

 

Sharing is caring!