Shadow

Onderzoek naar graf op Kasteelruïne

In 1925 is bij restauratiewerkzaamheden aan de Kasteelruïne door W. Sprenger een skelet gevonden. In opdracht van Stichting Kasteel van Valkenburg verricht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op dit moment verder onderzoek naar het skelet.

Skelet 3D©Kasteelruine Valkenburg

Onderzoek naar het skelet leidt tot een uitspraak over het geslacht, leeftijd en mogelijke doodsoorzaak. Botmateriaal moet uitwijzen wanneer deze persoon is begraven.

Graf van een onbekende

Sprenger gaat ervan uit dat het om een soldaat gaat die tijdens een belegering of bezetting van het kasteel is overleden en begraven. Het skelet is met betonnen wanden en een betonnen dekplaat afgedekt. Bij het graf is een handstenen kolom geplaatst met de tekst: Graf van een onbekende, ontdekt en hersteld in 1925.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meet een grafkelder van 190 cm bij 68 cm en 85 cm diep. De wanden zijn van beton waarop de afdrukken van houten planken nog te zien zijn. Het 15 cm dikke deksel is van beton gewapend met ijzeren staven en prikkeldraad. Aan de binnenzijde van de deksel zijn kranten aangebracht, die nog gelezen kunnen worden. Het skelet ligt 135 cm beneden het huidige maaiveld en ligt nog gedeeltelijk in de grond waarin het begraven is. Delen van het skelet zijn vrij gelegd, maar andere delen, zoals de linkerarm en de ribben en wervels niet. Het gaat om een volwassen persoon met een lengte van circa 1.70 m.

Tijdens het onderzoek is het niet mogelijk het graf te bezichtigen.

Stichting Kasteel van Valkenburg

Stichting Kasteel van Valkenburg bestaat sinds 1924 en heeft als oogmerk de Fluweelengrot en de Kasteelruïne van Valkenburg voor het nageslacht te behouden in de staat waarin het nu verkeert en beide monumenten veilig en toegankelijk te houden. Een niet eenvoudige taak, enerzijds omdat het voormalige Kasteel van Valkenburg is opgetrokken uit mergel, wat restauratiewerken haast onbetaalbaar maakt. Anderzijds omdat de Fluweelengrot veel onderhoud vergt om de veiligheid te waarborgen. Beide locaties zijn bij voorkeur als geheel het hele jaar te bezoeken. De revenuen van alle activiteiten komen geheel ten goede aan de instandhouding van dit culturele erfgoed.

Kasteelruïne & Fluweelengrot, Daalhemerweg 27, 6301 BJ Valkenburg aan de Geul, 043 82 000 40, www.kasteelruinevalkenburg.nl

 

close

Inschrijven gratis nieuwsbrief

Sharing is caring!