Shadow

NHTV Breda start academische master Leisure Studies

NHTVVanaf september 2014 kunnen studenten de academische master Leisure Studies volgen aan NHTV internationaal hoger onderwijs Breda.De master is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) en levert een formele erkende Nederlandse academische mastertitel op. NHTV is hiermee in Nederland de eerste HBO-instelling die geheel zelfstandig een wetenschappelijke master aanbiedt.

De master Leisure Studies biedt een multidisciplinaire en sector-overstijgende benadering van de interactie tussen vraag en aanbod in de vrije tijd, met daarbij bijzondere aandacht voor de vormgeving en betekenis van vrijetijdservaringen. De opleiding bereidt studenten voor op een loopbaan als toegepast onderzoeker, strategisch beleidsmedewerker, manager of stafmedewerker in een (semi)publieke of private organisatie, waarvoor een academisch denk- en werkniveau is vereist.

World Leisure Centre of Excellence

NHTV werkt op het terrein van onderwijs en onderzoek intensief samen met Tilburg University en verscheidene andere wo- en hbo-instellingen. NHTV mag zich met de accreditatie van de academische master Leisure Studies, het eerste World Leisure Centre of Excellence binnen Europa noemen, en het derde in de wereld.

Sharing is caring!