Shadow

Geluidmeetpost Assendelft in gebruik

Op het dak van gebouw “de Kaaik” aan de Parkrijklaan 121 Assendelft is een geluidmeetpost van het NOMOS systeem van Schiphol geplaatst. Met deze meetpost verwacht Schiphol vooral geluid van vliegtuigen die landen op de Zwanenburgbaan te meten. Daarnaast zal ook het geluid van vliegtuigen worden gemeten die landen en starten van de Polderbaan. 

Schiphol airside met KLM vliegtuigen
Schiphol airside © Schiphol Group

De geluidmetingen zullen plaatsvinden gedurende het gehele etmaal. Dit is de tweede meetpost voor Assendelft, naast meetpost 21 aan de Veenpolderdijk 19.

Voor de inwoners van de diverse gemeenten is het belangrijk om informatie te krijgen over de geluidbelasting van vliegtuigen. Amsterdam Airport Schiphol is deelnemer aan de Omgevingsraad Schiphol waar bewoners, gemeenten, provincie en luchtvaartsector met elkaar in gesprek zijn en adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de leefkwaliteit van de omgeving.
In de Schiphol regio zijn nu 34 meetposten actief in een ruim gebied rondom Schiphol.

Wat is een meetpost?

Amsterdam Airport Schiphol maakt gebruik van het Noise Monitoring System; de zogenaamde NOMOS meetpunten. De metingen worden op dit moment uitgevoerd met 34 meetposten. Een geluidmeetpost bestaat uit een mast van 6 tot 10 meter met daarop een microfoon. Deze microfoon meet permanent al het geluid in de omgeving. Bij de geluidmeetpost staat ook een systeemkast met apparatuur. Deze apparatuur analyseert het gemeten geluid en zorgt voor de verbinding met een centrale computer die gekoppeld is aan de website.

Sharing is caring!