Shadow

Bijzondere vlag als cadeau voor het Afsluitdijk Wadden Center

Vandaag, 22 maart wordt om 14.30 uur het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand officieel geopend. Aanwezig zijn onder andere  Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat en Klaas Kielstra, Gedeputeerde van de Provincie Fryslân.

Afsluitdijk Wadden Center

Tijdens de openingsbijeenkomst luidt Gedeputeerde van de Provincie Flevoland, Michiel Rijsberman, het jubileumjaar 100 jaar Zuiderzeewet in. Hij overhandigt daarbij aan Klaas Kielstra de vlag, die in 1932 speciaal is gemaakt voor het gereedkomen van de Afsluitdijk.

Vlag

De vlag is een replica van de originele vlag van de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken (MUZ). Op 28 mei 1932 gaf Frans de Blocq van Kuffeler, toenmalig directeur van de MUZ, met deze vlag het sein aan het personeel om ‘De Vlieter’ (de laatste open vaargeul in de dijk) te sluiten. Zo werd op die datum de Afsluitdijk een feit en werd de Zuiderzee het IJsselmeer.
De replica is gemaakt door Anne Marieke Millenaar, restaurator van antiek textiel van het Noordelijk Atelier Textielrestauratie. De mast is gemaakt door de timmermannen van de Bataviawerf te Lelystad. De vlag blijft in het Afsluitdijk Wadden Center voor de bezoekers te zien.

Jubileumjaar 100 jaar Zuiderzeewet

De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden. De 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet (14 juni 2018) is daarom het vieren waard.

De opening van het Afsluitdijk Wadden Center vormt de aftrap van het hoofdprogramma van het jubileumjaar 100 jaar Zuiderzeewet. Het volledige programma vindt u terug op de website www.100jaarzuiderzeewet.com

 

close

Inschrijven gratis nieuwsbrief

Sharing is caring!