Shadow

Meer vakantiegangers naar Iran

iranDe afgelopen maanden is de sociaalpolitieke situatie in Iran verbeterd. Waar tot voor kort Iran niet bepaald als toeristische bestemming te boek stond, is dat de afgelopen tijd flink veranderd. Reisverzekering.net onderzocht de groei in het aantal vakantiegangers naar Iran en de oorzaken van deze toename.

Hoewel de omstandigheden in Iran voor Westerse standaarden nog altijd vrij streng zijn, is er de afgelopen tijd in het land ruimte gekomen voor versoepeling. De belangrijkste verandering was het atoomakkoord dat in juli 2015 werd gesloten door de Europese Unie en Iran. Hierin zijn strenge regels vastgelegd met betrekking tot het gebruik van nucleaire energie in ruil voor het opheffen van verschillende internationale sancties voor het land. Zo is in het begin van 2016 het handelsembargo versoepeld, waardoor de Nederlandse handelsrelatie met Iran is verbeterd. Door deze ontwikkelingen en de bijbehorende positieve berichtgeving in het nieuws is er vanuit het Westen een steeds optimistischer beeld gevormd over Iran, aldus Reisverzekering.net.

Aanzienlijke toename

Een aanzienlijke toename van toerisme naar Iran is het gevolg. Wereldwijd steeg de vraag naar vliegtickets naar het land sinds het atoomakkoord met 28 procent en in Nederland zelfs met 33 procent. Als gevolg van deze wereldwijde toename vlogen Air France en British Airways sinds lange tijd weer op Teheran en vond er voor het eerst een Iraanse conferentie plaats gericht op de toeristensector. Op deze conferentie is besloten dat Iran in 2025 maar liefst 20 miljoen toeristen gaat ontvangen. Dat is een toename van 400 procent ten opzichte van het huidige toeristenaantal.

Sharing is caring!